Testen

SpionageTesten hjælper danske industrivirksomheder til effektivt at forebygge og sikre sig imod industrispionage. SpionageTesten er bygget op om en afdækning af, hvilke erhvervskritiske informationer virksomheden har, og som statslige og ikke-statslige aktører kunne have en interesse i. Testen kigger på, hvor erhvervskritisk information er opbevaret, og med afsæt heri afdækker SpionageTesten jeres virksomheds sårbarheder.

Sårbarhedsspørgsmålene er delt op på 12 kategorier (governance, beredskab & krisestyring, kontrol, kontraktstyring, personsikkerhed, kultur, kommunikation, rejse- og opholdssikkerhed, sweeping, fysisk sikring, informationshåndtering & IT-systemer og produktionssystemer).

Flere penge til sikkerhed er ikke nødvendigvis ensbetydende med bedre sikkerhed. SpionageTesten hjælper virksomheder til at målrette deres opmærksomhed og indsats for at styrke de områder, hvor I har størst risiko. Med SpionageTesten får I rådgivning om, hvordan der kan sættes ind i forhold til jeres profil og behov for at kunne sikre den fortsatte drift.

SpionageTesten er målrettet virksomhedens ledelse. Testen kan med fordel gennemføres af to eller tre personer og kan anvendes som et samtaleværktøj. Det vil tage op til en time at gennemføre testen afhængig af jeres virksomheds konkrete forhold.

SpionageTesten er primært rettet mod små og mellemstore industrivirksomheder, men også andre virksomhedsprofiler vil have gavn af at få gennemgået foranstaltninger mod industrispionage.

SpionageTesten munder ud i en rapport med en evaluering og konkrete anbefalinger. Rådgivning og anbefalinger dannes på baggrund af jeres besvarelse og vil derfor rette sig efter jeres virksomheds profil og sårbarheder over for industrispionage. Rapporten giver jer et risikobillede i forhold til industrispionage samt implementerbare anbefalinger til, hvordan I som virksomhed bedre kan beskytte jeres erhvervskritiske information.

Nogle virksomheder vil opleve, at de ikke kan svare på alt. Det er muligt at sætte testen på pause og vende tilbage til spørgsmålene i op til 24 timer.

For at kunne evaluere kvaliteten og effekten af SpionageTesten bliver der til sidst spurgt til virksomhedens kontaktoplysninger. Hvis I vælger at udfylde dette, er besvarelsen fortsat anonym, da kontaktoplysninger og resultater ikke bliver koblet sammen. Kontaktoplysninger bliver ikke delt med tredjepart, og kontaktoplysninger bliver slettet i systemet inden for en periode på seks måneder.


Os

SpionageTesten er udviklet med støtte fra Industriens Fond. Industriens Fond er en filantropisk fond, der støtter projekter, der har potentiale til at sikre anvendelsesorienteret viden og aktivitet med positiv virkning på Danmarks konkurrenceevne.

CERTA Intelligence & Security A/S har stået for udviklingen af værktøjet. CERTA er en privat efterretnings- og sikkerhedsvirksomhed, som bistår virksomheder og organisationer med at identificere, forebygge og imødegå sikkerhedsmæssige trusler, der har betydning for deres forretning, værdier, medarbejdere og omdømme. CERTA råder over researchere, analytikere og rådgivere, som tidligere har arbejdet for de danske efterretnings- og sikkerhedstjenester, og som har såvel ledelsesmæssig som operativ erfaring fra disse tjenester. CERTA opererer både i Danmark og i udlandet.

Med SpionageTesten ønsker Industriens Fond og CERTA at give danske industrivirksomheder bedre forudsætninger for at fastholde og forbedre deres konkurrenceevne og derved skabe vækst for dem selv og for Danmark.

Kontakt CERTA for mere information på:

CERTA Intelligence & Security A/S
Kalvebod Brygge 39-41
1560 København V
info@certaintelligence.com
(+45) 70 27 37 47


Anonymitet og sikkerhed

SpionageTesten kan tages anonymt. Det er således ikke påkrævet at dele navn, adresse, e-mail, telefonnumre eller andre informationer, der kan henføres direkte til virksomheden.

Hvis I vælger at oplyse kontaktoplysninger, vil dette blive brugt til at kontakte virksomhederne efterfølgende med henblik på afklaring af, om SpionageTesten og testens resultater er brugbare, og om det er blevet brugt i praksis.

Besvarelser trækkes løbende ud af onlinesystemet og lagres uden for dette. Efter 24 timer slettes besvarelserne og testresultaterne i onlinesystemet. Når besvarelser trækkes ud af onlinesystemet, sker dette uden tilhørende sporbare informationer om brugeren, såsom IP-adresser eller tidsstempler.

Data genereret i SpionageTesten ejes af CERTA. Data vil alene blive delt med tredjepart i forskningsmæssig sammenhæng. Data vil alene blive delt med tredjepart i anonymiseret form.


Cookies

Denne hjemmeside anvender cookies til trafikmåling og statistik og gemmer din fremgang. Ved at fortsætte på siden tilkendegiver I, at I er indforstået hermed. Der er ingen personlige oplysninger i cookies, og der samles ikke person- og virksomhedsdata, med mindre I vælger at deltage i evalueringen af værktøjet. Oplysninger bliver ikke delt med tredjepart.

Ved at fortsætte på siden tilkendegiver I, at I er indforstået i hjemmesidens anvendelse af cookies.