Politiets Efterretningstjeneste (PET) / Dansk Industri (DI)

PET i samarbejde med DI: Tænk sikkerheden med - Et best practice beredskab til danske virksomheder er en introduktion til sikkerhed i erhvervsmæssig sammenhæng. En stor del af indholdet omhandler informationssikkerhed, men der er også fokus på andre trusler.


Forsvarets efterretningstjeneste (FE) / Center For Cybersikkerhed (CFCS)

FE skriver: Spionage mod offentlige myndigheder og private virksomheder udgør fortsat den alvorligste cybertrussel mod Danmark og danske interesser.


Politiets Efterretningstjeneste (PET)

PET skriver i den årlige redegørelse fra 2014: PET vurderer, at en række lande i dag aktivt bedriver spionage mod det danske rigsfællesskab, herunder vurderes truslen fra cyberspionage at være stigende (…) Det vil ofte være informationer om statens institutioner, forsvars- og sikkerhedsforhold, indenrigs- og udenrigspolitik, energi og råstoffer, samfundsforhold, politik og økonomi, der er genstand for spionage (...) og højteknologisk viden og forskningsresultater fra universiteter, højere læreanstalter og private virksomheder (...).


Dansk Industri (DI)

DI skriver: Målrettede angreb fra statssponserede aktører kan rettes mod en virksomhed, uanset hvor dens forretningskritiske data er opbevaret.


Digitaliseringsstyrelsen (DIGST)

DIGST skriver: ISO27000-serien består af en række standarder med indbyrdes relationer. Nogle af disse standarder opstiller krav, mens andre er vejledende i forhold til forskellige aspekter af implementering af et ledelsessystem for informationssikkerhed.


Danish Computer Security Incident Response Team (DKCERT)

DKCERT overvåger netsikkerheden for institutioner på forskningsnettet og varsler om akutte trusler mod it-sikkerheden. Dette link er en vejledning til anmeldelse af en IT-sikkerhedshændelse.


The European Union Agency for Network and Information Security (ENISA)

ENISA skriver: Trusselslandskabet 2015 er en analyse af cybertrusler fra december 2014 til december 2015.


KMD

KMD skriver: KMD Analyse tager temperaturen på informationssikkerheden i de større danske virksomheder. Hvilke typer af angreb oplever de? Er truslen voksende? Hvilke foranstaltninger bliver der taget? Lykkes det for virksomhederne at stoppe angrebene? Bliver der gjort nok for at forhindre angreb?


For yderligere rådgivning (DI)

DI it-sikkerhedsleverandørgruppe. Denne indeholder en liste over virksomheder, som leverer produkter og services indenfor informationssikkerhed.


DI’s sikkerhedsside (DI)

DI udgiver løbende vejledning om sikkerhedsrelaterede emner, herunder informationssikkerhed, sikkerhed og Internet of Things, sikkerhedsmæssige overvejelser ved cloud computing og outsourcing, produktionssikkerhed samt Persondataforordningen.


Sikkerhedstjekket

Erhvervsstyrelsen i et samarbejde med Rådet for Digital Sikkerhed: Formålet med Sikkerhedstjekket er at tilbyde særligt små og mellemstore virksomheder et løsningsorienteret og enkelt værktøj som et vejledende fundament til forbedring af IT-sikkerheden.

Ved at fortsætte på siden tilkendegiver I, at I er indforstået i hjemmesidens anvendelse af cookies.